O knihovně

"K dobré knize je třeba dobrých čtenářů."

Viktor Hugo

 

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

 • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
 • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
 • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Nabídnout Vám můžeme i kávu.

 

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Z historie knihovny

 • V letech před první světovou válkou byla v Tučapech putovní knihovnička s padesáti svazky.Během války nebyl o knihy zájem a lidé hledali zprávy o nových událostech v novinách.
 • Po válce byla každá obec dle zákona z roku 1919 povinna zřídit obecní knihovnu.V Tučapech se o zavedení knihovny přičinil správce školy František Darebník v roce 1926.Po jeho brzké smrti převzala vedení knihovny paní Koutná.
 • Z období 25 let až do roku 1955 nejsou o místní knihovně žádné záznamy.
 • V roce 1956 se vedení  ujal učitel Jaroslav Kaňovský. Celá knihovna byla nově upravena a uspořádána.Zabalené knížky byly označené a  roztříděné do tří knihovních skupin - knihy zábavné,knihy pro mládež a knihy naučné.Koncem roku 1956 bylo v knihovně 510 svazků.Během dalších let byla knihovna několikrát vyhodnocena jako jedna z nejlepších.
 • Od 1.dubna 1958 byla knihovna přestěhována do místnosti v nové budově MNV.Byla vybavena čtyřmu regály a jednou zasklenou skříní.V knihovně byly rozestavěny pro čtenáře 4 stoly.Byly uspořádány dvě výstavky knih a dvě Besedy pro mládež.
 • Od roku 1960 nese knihovna Jméno našeho rodáka "Místní lidová knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana"
 • V roce 1962 byl zavedený nový způsob půjčování knih - pionýři nosili knihy do domů - hlavně starším lidem.Tímto způsobem bylo získáno několik nových čtenářů.Z Okresní knihovny byly posálány převážně knihy naučné.MNV poskytl na zakoupení nových knih částku 150 Kčs.
 •  Po zrušení místní Národní školy byly knížky ze žákovské knihovny převedeny do Místní lidové knihovny.Koncem roku bylo v evidenci knihovny 2649 svazků.
 • Koncem roku 1979 měla v evidenci 2650svazků.
 • Roku 1985 se dlouholetý knihovník a učitel Jaroslav Kaňovský vzdal činnosti knihovníka pro svůj vysoký věk.Správu knihovny převzala Věra Valentová.
 • V letech 1987 - 2013 knihovnu vedl Josef Sýkora.
 • Na přelomu roku 2013- 2014 prošla knihovna změnami.Byla přestěhována do nových prostor  nadstavby kulturního domu.Pro děti byl vytvořený koutek.Byly vyřazeny staré knihy.Obecní úřad získal dotaci na zakoupení výpujčního systému REKS.Knihovnicí se stala Zuzana Zapletalová.
 • V prosinci 2021 přešla knihovna na nový výpůjční program Tritius.
 • V roce 2022 byla rozšířena výpůjční doba, nově je knihovna otevřena i v pondělí dopoledne. Nastoupila i druhá knihovnice PhDr. Jiřina Rozsypalová.
 • V březnu 2024 byla v Tučapech zřízena Knihobudka.

 

Fotogalerie: O nás

<< 1 | 2