BeDřich Beneš Buchlovan                                                                                                                                  

 

"Zde BBB psal,tropě ze druhých si smích, ač sám dál neviděl než na hromádky knih."

  "BBB,bibliofilsky hubený,v pase trochu zlomený,s maličkou dávkou skepse ve tváři i v hlase.- To byl však prý jen dojem.Když se začalo o knihách,byl živý jako rtuť,bral bibliofilii vědecky."                    

Narodil se v rodině vesnického učitele dne 21.4.1885 v Tučapech.Po studiích na Gymnáziu v Uherském Hradišti a učitelském ústavu v Kroměříži nastoupil na místo učitele v obecné škole ve Zlechově,později v Buchlovicích.Roku 1918 se přestěhoval do Uherského Hradiště,kde začal učit na Měšťanské škole.Zemřel 9.9.1953 v Uherském Hradišti. V roce 1985 byla umístěna pamětní deska Bedřicha Beneše Buchlovana na budově školy.

Tvorba BBB je rozsáhlá - prozaická tvorba pro děti,povídky z rodného kraje,črty o spisovatelích,malířích,sbírky krajových pověstí,povídky s historickými náměty,překladatel z němčiny a polštiny,bibliofil,publicista,knihovník.

Byl v bibliofilském hnutí,popularizoval literaturu i výtvarné umění,vydával práce českých klasiků a věnoval se vlastivědné práci.

"O bibliofilech se říká, že je to modlářská sekta,žijící mimo tento svět, a že ohlas tohoto světa neproniká do ticha za hradbu z knížek,z krásných knížek,z velmi krásných knížek." ( Moravská pětiletka bibliofilská  1928 - 1932)

Věnoval se loutkovému divadlu.

Sbíral Ex libris (knižní značky).

Redigoval časopis Bibliofil (1930 - 1941),knižnici Naše rozpravy (1920),sborníky Kvítí různých zahrad (1920),Pamětní list 3.schůzky moravských bibliofilů (1930),50 let státního reálného gymnázia v Uh.Hradišti (1934),Pamětní list 6.schůzky moravských bibliofilů a exlibristů (1934), Pamětní list 9.schůzky mor.knihomolů ve Val.Meziříčí (1937),Katalog výstavy Slovácka 193

Od roku 1992 nese veřejná knihovna v Uherském Hradišti jeho jméno - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

Knihy BBB,které si můžete vypůjčit v naší knihovně:

Literární slovníček hradištského okresu  1947

Z našeho deníčku

Slovácko

Hostina bibliofilů

O malíři,Polušce a paní

Padesátka z mého zápisníčku

Nástin hejtmanství Uh-Hradištského

Mučedník Brixenský

Pěkně vás vítáme v královském městě Uherském Hradišti

Bibliofil XVI.ročník,číslo 1

Vlastivědný sborník 1948

Ta hradištská brána

Tři ze Slovácka

 

V roce 2018 vydal Český spolek bibliofilů v Praze novou knihu o Bedřichu Beneši Buchlovanovi.

spolekceskychbibliofilu.cz/publikace/publikace-2016/