Revize knihovního fondu

23.04.2023 11:23

V dubnu proběhla v knihovně revize našeho knihovního fondu. Během dopoledne byly zkontrolovány všechny knižky pro děti, dospělé i naučná literatura. hybějící knihy jsme dohledaly, takže revize byla uzavřena s nulovou ztrátou.