"Více je třeba všímat si děl než autorů." Livius

Místní knihovna v Tučapech - Knihovna Zlínského kraje v roce 2017

Tučapy
687 09 Tučapy
knihovnice - Zuzana Zapletalová

facebook - Knihovna Tučapy
knihovnatucapy@seznam.cz

Půjčovní doba

Pondělí 

 od  16,00 -  do 19,00 hodin

 
 
 
Tyto výměnné soubory jsou pořízeny z dotace Zlínského kraje a poskytuje je KBBB Uh. Hradiště.
Místní knihovně v Tučapech jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou - KBBB Uh. Hradiště.
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Předplatné časopisů:

 

 

 

Výsledky Ankety spokojenosti uživatelů se službami knihovny

15.11.2021 20:03

Milý čtenáři a návštěvníci knihovny,

Od 12.10.2020 do 30.9.2021 probíhal v knihovně průzkum spokojenosti se službami knihovny.  Měření spokojenosti uživatelů se provádí každých pět let. Cílem ankety bylo zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven spokojeni se službami své knihovny a získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny. Všem, kteří vyplněním krátkého dotazníku přispěli do této ankety, moc děkujeme.

Na odkazu níže si můžete přečíst výsledky průzkumu:

Anketa 2021 - Spokojenost návštěvníků knihovny.pdf (105303)