Výsledky Ankety spokojenosti uživatelů se službami knihovny

15.11.2021 20:03

Milý čtenáři a návštěvníci knihovny,

Od 12.10.2020 do 30.9.2021 probíhal v knihovně průzkum spokojenosti se službami knihovny.  Měření spokojenosti uživatelů se provádí každých pět let. Cílem ankety bylo zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven spokojeni se službami své knihovny a získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny. Všem, kteří vyplněním krátkého dotazníku přispěli do této ankety, moc děkujeme.

Na odkazu níže si můžete přečíst výsledky průzkumu:

Anketa 2021 - Spokojenost návštěvníků knihovny.pdf (105303)