"Více je třeba všímat si děl než autorů." Livius

Místní knihovna v Tučapech - Knihovna Zlínského kraje v roce 2017

Tučapy
687 09 Tučapy
knihovnice - Zuzana Zapletalová

facebook - Knihovna Tučapy
knihovnatucapy@seznam.cz

Půjčovní doba

Pondělí 

 od  16,00 -  do 19,00 hodin

 

Leden

pondělí

od 16 do 19 hodin

čtvrtek

od 16 do 19 hodin

 
 
 
 
 

Anketa spokojenosti se službami knihovny 2020

odkaz na dotazník :

forms.gle/WzR5Cw2xwtvrTjsk9

 

 
 

 

 

   Časopisy k půjčení:

 

 

 

Anketa spokojenosti se službami knihovny

08.10.2020 10:27

Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou, který vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR z roku 2019, je pravidelné zjišťování spokojenosti klientů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety).

 

Cílem ankety bude zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven se službami své knihovny spokojeni. 

Dílčím cílem je získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny.  

Termín sběru dat: 12. 10. – 31. 12. 2020

 
Dotazníky jsou k dispozici v knihovně v tištěné podobě nebo na webových stránkách knihovny formou odkazu.
Děkujeme za vyplnění dotazníku.