"Více je třeba všímat si děl než autorů." Livius

Místní knihovna v Tučapech - Knihovna Zlínského kraje v roce 2017

Tučapy
687 09 Tučapy
knihovnice - Zuzana Zapletalová

facebook - Knihovna Tučapy
knihovnatucapy@seznam.cz

Půjčovní doba

  

Pondělí 

   9,00   -  11,00     hodin

  16,00   -  18,00    hodin

 
 
 
 
Zřizovatelem knihovny je
Obec Tučapy.
 
 
 
Místní knihovně v Tučapech jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou - KBBB Uh. Hradiště.
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Předplatné časopisů:

 

 

 

Anketa spokojenosti se službami knihovny

08.10.2020 10:27

Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou, který vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR z roku 2019, je pravidelné zjišťování spokojenosti klientů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety).

 

Cílem ankety bude zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven se službami své knihovny spokojeni. 

Dílčím cílem je získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny.  

Termín sběru dat: 12. 10. – 31. 12. 2020

 
Dotazníky jsou k dispozici v knihovně v tištěné podobě nebo na webových stránkách knihovny formou odkazu.
Děkujeme za vyplnění dotazníku.